Điều chỉnh QĐ giao đất hộ ông PHạm Ngọc Hinh dự án WB đô thị
Số ký hiệu văn bản 1533/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh QĐ giao đất hộ ông PHạm Ngọc Hinh dự án WB đô thị
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm 1_QD_Dinh_chinh_Pham_Ngoc_Hinh_Signed.pdf
Văn bản mới