Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ông Nguyễn Văn Phương - Đào Thị Hợp xã Cam Đường (chuyển MĐSD từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn)
Số ký hiệu văn bản 1524/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ông Nguyễn Văn Phương - Đào Thị Hợp xã Cam Đường (chuyển MĐSD từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD_chuyen_muc_dich_Nguyễn Văn Phương - Đào Thị Hợp.pdf
Văn bản mới