QĐ 06 người F1 vào ngày 19-11 -2021 (Hợp Thành)
Số ký hiệu văn bản 5173/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ 06 người F1 vào ngày 19-11 -2021 (Hợp Thành)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5173.pdf
Văn bản mới