QĐ 05 người vào ngày 20-11 -2021 (H. hà)
Số ký hiệu văn bản 5174/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ 05 người vào ngày 20-11 -2021 (H. hà)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5174.pdf
Văn bản mới