Trình cấp GCN CMĐ ông Giàng A Pao tại xã Cam Đường
Số ký hiệu văn bản 1412/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Trình cấp GCN CMĐ ông Giàng A Pao tại xã Cam Đường
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1412.pdf
Văn bản mới