QĐ thu hồi đất và giấy CNQSD đất ông Hoàng Ngọc Lương- Phạm Thị ân Anh
Số ký hiệu văn bản 1406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung QĐ thu hồi đất và giấy CNQSD đất ông Hoàng Ngọc Lương- Phạm Thị ân Anh
Hình thức văn bản Quyết định thu hồi đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1406.pdf
Văn bản mới