QĐ Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (ông Trần Văn Mạnh - DH CMĐ)
Số ký hiệu văn bản 1291/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung QĐ Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (ông Trần Văn Mạnh - DH CMĐ)
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1291.pdf
Văn bản mới