Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 1255/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1255.pdf
Văn bản mới