Thông báo thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai để thực hiện dự án:Khu đô thị mới tổ 31, 32,33,34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 622/TB-UBND
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai để thực hiện dự án:Khu đô thị mới tổ 31, 32,33,34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 622.pdf
Văn bản mới