Quyết định giao đất cho hộ ông(bà) Nguyễn THị Quỳnh - Hoàng Văn Vạn là đối tượng di chuyển GPMB dự án Tiểu khu đô thị số 10, phường Bắc Cường
Số ký hiệu văn bản 1231/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất cho hộ ông(bà) Nguyễn THị Quỳnh - Hoàng Văn Vạn là đối tượng di chuyển GPMB dự án Tiểu khu đô thị số 10, phường Bắc Cường
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1231.pdf
Văn bản mới