Quyết định thu hồi đất của ông: Đỗ Văn Tiến để thực hiện dự án: Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1183/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi đất của ông: Đỗ Văn Tiến để thực hiện dự án: Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định thu hồi đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1183.pdf
Văn bản mới