V/v điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức đến/về từ địa phương khác.
Số ký hiệu văn bản 3507/CTUBND-VP
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức đến/về từ địa phương khác.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3507 vp.pdf
Văn bản mới