V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và sổ sức khỏe điện tử
Số ký hiệu văn bản 3427/CTUBND-VHTT
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và sổ sức khỏe điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV 3427_day_nhanh_tien_do_cai_daT.pdf
Văn bản mới