Thông báo thu hồi, hủy bỏ Thông báo số: 253/TB-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố Lào Cai về việc thu hồi đất dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 583/TB-UBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi, hủy bỏ Thông báo số: 253/TB-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố Lào Cai về việc thu hồi đất dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 583.pdf
Văn bản mới