quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hòa - Trần Thị Chuyên - thôn Dạ 2, xã Cam Đường (chuyển đất lú sang đất nuôi trồng thủy sản)
Số ký hiệu văn bản 1073/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hòa - Trần Thị Chuyên - thôn Dạ 2, xã Cam Đường (chuyển đất lú sang đất nuôi trồng thủy sản)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1073.pdf
Văn bản mới