QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật dọc quốc lộ 4D và giải phóng mặt bằng dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D tại Km 136+300; Km 137+00, thành phố Lào Cai. (Đợt 1 – Năm 2021)
Số ký hiệu văn bản 1008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật dọc quốc lộ 4D và giải phóng mặt bằng dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D tại Km 136+300; Km 137+00, thành phố Lào Cai. (Đợt 1 – Năm 2021)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1008.pdf
Văn bản mới