Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 42 thửa đất tại Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 37/TB-TCKH
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 42 thửa đất tại Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm TB.37.20.8.2021.LuachonTCĐGTS3.TK20.XuanTang.TPLaoCai.pdf
Văn bản mới