Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 34/TB-TCKH
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm TB.34.18.8.2021.LuachonTCĐGTS.TK20.XuanTang.TPLaoCai.pdf
Văn bản mới