QĐ giao đất Đàm Tuấn Nghiệp - Lý Thị Hoa phường Bình Minh
Số ký hiệu văn bản 927/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2021
Ngày hiệu lực 04/08/2021
Trích yếu nội dung QĐ giao đất Đàm Tuấn Nghiệp - Lý Thị Hoa phường Bình Minh
Hình thức văn bản Quyết định giao đất
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Ông Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm 927.pdf
Văn bản mới