hủy bỏ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Lào Cai về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu cây xanh cảnh quan phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung hủy bỏ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Lào Cai về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu cây xanh cảnh quan phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 900.pdf
Văn bản mới