hủy bỏ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 02/05/2019 của UBND thành phố Lào Cai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Khu cây xanh cảnh quan phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 913/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung hủy bỏ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 02/05/2019 của UBND thành phố Lào Cai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Khu cây xanh cảnh quan phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 913.pdf
Văn bản mới