Công văn V/v thực hiện Công điện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 3062/CTUBND-VP
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Công văn V/v thực hiện Công điện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong_van 3062_thuc_hien_Cong_dien.pdf
Văn bản mới