Kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2021 và năm học 2021 -2022.
Số ký hiệu văn bản 31/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2021 và năm học 2021 -2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm KH 31.KH-PGD&ĐT ngày 16.7.2021 Kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2021 và năm học 2021 -2022..pdf
Văn bản mới