Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày hiệu lực 05/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm NQHD_33_20210721094722595590.pdf
Văn bản mới