QĐ điều chỉnh Doãn Văn Đô
Số ký hiệu văn bản 602/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung QĐ điều chỉnh Doãn Văn Đô
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD 602.pdf
Văn bản mới