QĐ điều chỉnh giá đất Nguyễn Thế Lương - Nguyễn Thị Biếc TK 13 bắc Lệnh
Số ký hiệu văn bản 600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung QĐ điều chỉnh giá đất Nguyễn Thế Lương - Nguyễn Thị Biếc TK 13 bắc Lệnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD 600.pdf
Văn bản mới