QĐ điều chỉnh giá đất Đạng Văn Công TK 13 Bắc Lẹnh
Số ký hiệu văn bản 599/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung QĐ điều chỉnh giá đất Đạng Văn Công TK 13 Bắc Lẹnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD 599.pdf
Văn bản mới