Thông báo thu hồi đất Phùng Đức Cận (vợ Hoàng Thị Liệu) để thực hiện dự án: Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 185/TB-UBND
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất Phùng Đức Cận (vợ Hoàng Thị Liệu) để thực hiện dự án: Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm TB 185.pdf
Văn bản mới