QĐ điều chỉnh giá đất Lê Văn Bích TK 13 Bắc Lệnh
Số ký hiệu văn bản 555/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung QĐ điều chỉnh giá đất Lê Văn Bích TK 13 Bắc Lệnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD 555.pdf
Văn bản mới