Đính chính Quyết định giao đất hộ Nguyễn Thanh Tuấn - Anh dự án WB
Số ký hiệu văn bản 556/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Đính chính Quyết định giao đất hộ Nguyễn Thanh Tuấn - Anh dự án WB
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QD 556.pdf
Văn bản mới