V/v lấy ý kiến Nhân dân nội dung nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng
Số ký hiệu văn bản 668/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung V/v lấy ý kiến Nhân dân nội dung nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đô thị - Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm T5 CV 668.pdf
Văn bản mới