Xây dựng nhà giáo tiêu biểu phấn đấu được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Nhà giáo Nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 30/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Xây dựng nhà giáo tiêu biểu phấn đấu được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Nhà giáo Nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30.KH-PGD&ĐT Kế hoạch xây dựng Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân giai đoạn 2021-2030.pdf
Văn bản mới