Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5/2021
Số ký hiệu văn bản 33/TB-VP
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thủy
Tài liệu đính kèm KL_phien_hop_thuong_ky_thang_520210429034019155_Signed.pdf
BTH_kem_theo_ket_luan_20210429031608189180_20210429032121403 (1).xls
Văn bản mới