V/v xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ Lào Cai. (Khẩn)
Số ký hiệu văn bản 581/CTUBND-VP
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung V/v xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ Lào Cai. (Khẩn)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Cong_van_xay_dung_Ke_hoach_thu20210423031944375_Signed.pdf
Văn bản mới