Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai các dịch vụ giáo dục trong trường học và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Số ký hiệu văn bản 25/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai các dịch vụ giáo dục trong trường học và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25.KH-PGD&ĐT Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai các dịch vụ giáo dục trong trường học và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021..pdf
Văn bản mới