Kế hoạch tổ chức Hội thảo giải pháp chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 26/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 24/04/2021
Ngày hiệu lực 24/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thảo giải pháp chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm 26.KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội thảo giải pháp chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2025.pdf
Văn bản mới