V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND và số 31/2020/NQHĐND của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 339/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND và số 31/2020/NQHĐND của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm CV 339 triển khai thực hiện Nghị quyết số 14.2020. NQ số 31.2020 của HĐND tỉnh.pdf
Văn bản mới