Về việc xin ý kiến tham gia đối với đồ án quy hoạch chi tiết chân đồi Nhạc Sơn từ phường Cốc Lếu đến phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 319/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 01/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc xin ý kiến tham gia đối với đồ án quy hoạch chi tiết chân đồi Nhạc Sơn từ phường Cốc Lếu đến phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đô thị - Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Cong_van_319.pdf
Văn bản mới