CV chỉ đạo thực hiện trình tự khi trình nội dung công việc
Số ký hiệu văn bản 527/CTUBND-VP
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung CV chỉ đạo thực hiện trình tự khi trình nội dung công việc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm CV_chi_dao_thực_hiên_trinh_20210415083606079_Signed.pdf
Văn bản mới