Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 09/TB-TCKH
Ngày ban hành 20/04/2021
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm TB.09.20.4.2021.KetqualuachonTCĐGTS.THĐ.KhoiII.pdf
Văn bản mới