Thông báo thu hồi đất ông Lê Văn Cường (Vợ: Cam Thị Lìn) để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 132/TB-UBND
Ngày ban hành 20/04/2021
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất ông Lê Văn Cường (Vợ: Cam Thị Lìn) để thực hiện dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm tb 132.pdf
Văn bản mới