Tổ chức tuyển sinh đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng cho người lao động thành phố năm 2021
Số ký hiệu văn bản 96/KH-UBND
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày hiệu lực 26/03/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức tuyển sinh đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng cho người lao động thành phố năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm KH_tuyen_sinh_dao_tao_GDNN năm 2021.pdf
Bieu_Ke_hoach_Dao_Tao_GDNN_nam2021.pdf
Văn bản mới