Thực hiện thông báo số 70/TB-VPUBND ngày 11/3/2021 của VP UBND tỉnh Lào Cai, về kleets luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi đối thoại với đại diện các thương nhân kinh doanh tại chợ Du lịch Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 247/UBND-KT
Ngày ban hành 16/03/2021
Ngày hiệu lực 16/03/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện thông báo số 70/TB-VPUBND ngày 11/3/2021 của VP UBND tỉnh Lào Cai, về kleets luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại buổi đối thoại với đại diện các thương nhân kinh doanh tại chợ Du lịch Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Trường Giang
Tài liệu đính kèm VB 247 chỉ đạo thực hiện TBKL 70 của UBND tỉnh (ký số).pdf
Văn bản mới