Văn bản, về việc thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp quản lý
Số ký hiệu văn bản 56/KT
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Văn bản, về việc thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc ngành nông nghiệp quản lý
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Phạm Tuấn Cường
Tài liệu đính kèm VB_trien_khai_thong_bao_tiep_n20210312093505045_Signed.pdf
1032021_Thong_bao_tiep_nhan_ho20210310102921897_Signed_20210310103315726_210311114022452450_20210311030122883.pdf
Văn bản mới