Chỉ đạo BC kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát HĐND TP
Số ký hiệu văn bản 220/CTUBND-VP
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ đạo BC kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát HĐND TP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm CV_ 220chi_dao_bao_cao.pdf
Văn bản mới