Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản /55KH-BCĐ
Ngày ban hành 02/03/2021
Ngày hiệu lực 02/03/2021
Trích yếu nội dung Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Trường Giang
Tài liệu đính kèm KH_tuyen_truyen_TDTKinh_teTP_2021.pdf
Văn bản mới