BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Giang Địa chỉ: Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 91/BC-UBND
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày hiệu lực 01/03/2021
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Giang Địa chỉ: Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1_BC_Nguyen_Thi_Giang_2021022620210301092403210_Signed.pdf
359_Nguyen_Thi_Giang_20210225041958585580_20210301072815867.pdf
CV_68_UBND_tinh_20210217095438706700_210225105316576570_20210301072815851.pdf
Văn bản mới