Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Đã được HĐND thành phố phê duyệt)
Số ký hiệu văn bản 2590/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày hiệu lực 21/12/2020
Trích yếu nội dung Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Đã được HĐND thành phố phê duyệt)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ.2590.21.12.2020.CongkhaiDTNS2021.pdf
Văn bản mới