TB Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Lào Cai Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số ký hiệu văn bản 07/TB-TT.HĐND
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung TB Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Lào Cai Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trần Văn Thiện
Tài liệu đính kèm TB 07_co_cau_thanh_phan_DB_HDND.pdf
Văn bản mới