Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và chuyển giao chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Số ký hiệu văn bản 1/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai và chuyển giao chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Văn Thiện
Tài liệu đính kèm NQ_giai_the_phong_dan_toc.pdf
Văn bản mới